Have a question?  Call 01924 365 390

Innovative, custom fit car privacy shades. Tailor made for every single model of the car.

1. Strona produktu

1.1 Globalny opis produktu i komunikat o dostępności produktu

Edytować tutaj: https://trokot.co.uk/wp-admin/themes.php?page=acf-options-woocommerce-settings

Treść opisu może być personalizowana pod dany produkt: poniższe zmienne można wstawić w opis i zostaną one automatycznie podmienione na odpowiednie wartości dla danego produktu:

{{name}}
{{price}}
{{sku}}
{{make}}
{{model}}
{{body-type}}

1.2. Ukrycie domyślnego opisu na wybranym produkcie

  1. W edycji produktu edytujemy opis w edytorze wizualnym (Visual)
  2. Gdy w opisie produktu wszystko jest gotowe przełączamy się na edytor tekstowy (Text) i na początku treści dodajemy poniższą linię:
<style>._813_productDescription {display:none;}</style>

3. Nie przełączając się na edytor wizualny Klikamy Save, aby zapisać zmiany w stronie.

WAŻNE: Jeśli przełączysz się na edytor wizualny (Visual) – wklejony wcześniej kod zostanie zmodyfikowany przez edytor wizualny i domyślny opis pojawi się ponownie. Aby temu zapobiec po edycji w trybie wizualnym, a przed zapisaniem należy przełączyć się na edytor tekstowy, usunąć zmodyfikowaną przed edytor wizualny linię:

<style><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span>._813_productDescription {display:none;}</style>

i w to miejsce wkleić wskazany w pkt 2 kod html.

2. Ustawienie promocji dla produktów

  1. Wchodzimy na listę produktów https://trokot.co.uk/wp-admin/edit.php?post_type=product
  2. Zaznaczamy wybrane produkty i z listy Bulk Actions wybieramy Edit i klikamy Apply

3. Wybieramy Sale i np. opcję nr 3, która pozwoli na wstawienie ceny promocyjnej mniejszej o x % względem regularnej ceny sprzedaży. W polu wpisujemy rabat np. 10% (bez minus) i klikamy update

4. Klikamy Update, aby zapisać zmiany we wszystkich produktach.